Provincie Utrecht stemt in met pilot voor vangen zwerfkatten, geen wijzigingen voor jagers


Op 14 oktober zijn er in de Provinciale Statenvergadering in de provincie Utrecht vragen gesteld over het door de gedeputeerde goedgekeurde en daarmee vastgestelde Faunabeheerplan 2019- 2025. Voorafgaand aan deze Provinciale Statenvergadering was er in de media veel aandacht voor de problematiek omtrent verwilderde katten. Uiteindelijk zei de provincie toe om een pilot mogelijk te maken waar verwilderde katten gevangen, behandeld en eventueel herplaatst worden. Voor jagers in de provincie Utrecht zijn er vooralsnog geen wijzigingen.


Dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Stichting zwerfkatten Nederland en dierenambulance Woudenberg namens DierenLot, waren insprekers op bovengenoemde Provinciale Statenvergadering. Deze organisaties pleitten voor alternatieve beheersmaatregelen, waaronder de TNRC methode. Kortgezegd betekent dit: het vangen, neutraliseren, chippen en indien mogelijk herplaatsen.


Geen wijzigingen voor jagers

De lange termijn resultaten (monitoring) van de TNRC-methode zijn nog onvoldoende bekend en ook is men niet bekend met de uitvoerbaarheid hiervan in de provincie. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot stemde uiteindelijk in met een pilot in een ‘specifiek’ gebied in de provincie om kennis op te doen met deze alternatieve methode. In belang van het beperken van faunaschade heeft de toegezegde pilot geen opschortende werking. Dit betekent dat de huidige beheermaatregelen van verwilderde katten conform het faunabeheerplan van kracht blijven.


Samenwerking

De Jagersvereniging heeft een samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties op het gebied van verwilderde katten. Een gezamenlijke doelstelling is het terugbrengen van verwilderde katten in de natuur. Dit omdat het gepaard gaat met schade aan andere diersoorten, biodiversiteit, volksgezondheid en het welzijn van de kat zelf. Het registreren van katten maakt het evalueren en verbeteren van maatregelen mogelijk. Deze doelstellingen worden door alle partijen onderschreven, alhoewel er op het gebied van middelen en werkwijzen om deze doelstellingen te bereiken, verschillen kunnen zijn.


Het bericht Provincie Utrecht stemt in met pilot voor vangen zwerfkatten, geen wijzigingen voor jagers verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 16-10-2020

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.