Predatie van weidevogels in Friesland nu al hoger – Nieuwe Oogst


De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) stelt dat de predatie van vogels en nesten nu al hoger is dan voorgaande jaren. Ongeveer 20% van de kievitsnesten en broedparen is al gepredateerd. Dat aantal lag vorig jaar over het hele weidevogelseizoen op 15%.


Predatoren spelen een rol bij dit hoge percentage. Ongeveer een vijfde deel van de 7500 kievitsnesten en broedparen weidevogels wordt opgegeten. Inge van der Zee, beleidsmedewerker van de BFVW, verwacht een ‘slachting’ onder de kuikens als de eieren zijn uitgekomen. ‘De kuikenfase moet nog beginnen. Er zijn veel ooievaars, reigers en kiekendieven. Ik houd mijn hart vast.’


Sape Dijkstra van het agrarisch collectief Noardlike Fryske Wâlden vindt dat er iets aan de predatoren gedaan moet worden. Maar dat is een lastige discussie volgens hem.


Het bericht Predatie van weidevogels in Friesland nu al hoger – Nieuwe Oogst verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 01-05-2020

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.