11-03-2021: Webinar Aanvalsplan landschapselementen


Het versterken van landschapselementen is belangrijk voor een groener Nederland. Het draagt bij aan maatschappelijke opgaven voor klimaat, natuur, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, stikstof, klimaatadaptatie en water. Daarom is nu een Aanvalsplan Versterking Landschappelijke identiteit via Landschapselementen opgesteld. Dit Aanvalsplan deelt het Deltaplan Biodiversiteitsherstel tijdens een webinar op 11 maart aanstaande.

Petra Souwerbren (directeur Natuur en Milieu Gelderland) en Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur) lichten het Aanvalsplan toe. Linda Noorman (senior beleidsmedewerker Landschap) vertelt hoe de provincie Groningen in de komende 10 jaar een uitbreiding van 10% aan landschapselementen wil realiseren.

Overhandiging van aanvalsplan
Daarna zal Louise Vet het aanvalsplan overhandigen aan Carola Schouten (minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en Gert Harm Bolscher (gedeputeerde Landbouw en Natuur bij de provincie Overijssel en portefeuillehouder Bossensstrategie binnen IPO). Zij zullen vervolgens op het aanvalsplan reflecteren.

Aanmelden
Het webinar wordt op donderdag 11 maart 2021 live uitgezonden. Start om 10.30 uur, de uitzending duurt tot 11.30 uur. Aanmelden kan via het formulier op de website van het Deltaplan biodiversiteitsherstel.Bron:


Terug naar agenda

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.